مسجد جامع شال

ساخت وبلاگ
چکیده : باسمه تعالی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... با عنوان : مسجد جامع شال بخوانید :

باسمه تعالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساخت محراب مسجد جامع شال

                    باتشکر ازاقای سجاد نظامی

باتشکر


...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 23:00